Truyện sex dài tập
Bà Nguyệt ngứa lồn (Update phần 9)
Hướng Nhật – Quyển 10 (Update phần 105)
Chuyện đời Thành (Update phần 10)
Tự truyện về đời tôi (Update phần 100)
Cuộc đời tôi (Update phần 31) - Tiêu Dao
Duyên nợ vợ chồng (Update phần 4)
Hồi ức 2 (Update phần 7)
Ông già mất nết (Update phần 16)