Đóng QC
Truyện dịch
Thần thám (Update phần 110)
Trái tim người mẹ (Update phần 8) - kiehry
Sóng gió gia tộc (Update phần 6)
Chuyến xe bus số 13 (Update phần 258)
Cha con chung vợ (Update phần 117)
Tình nghiện (Update phần 62)
Nữ nhân Tô gia (Update phần 191)