Đụ máy bay
Thằng Lượm (Update phần 21)
Việt Kiều về nước (Update phần 4)
Thằng Tuấn – Bà Hiền (Update phần 31) - HxT
Đụ chị Ngân (Update phần 3)